Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thông Thiên Đại Thánh Chương 1804 : Hoa nở hoa tàn cuối cùng bất hủ - Đại kết cục!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1804 : Hoa nở hoa tàn cuối cùng bất hủ - Đại kết cục!

Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 2214từ 2014-04-20 16:22:25

Thông Thiên Đại Thánh

Tác giả:Xà Thôn Kình
Chương 1799 - 1804: Hoa nở hoa tàn cuối cùng bất hủ - Đại kết cục!
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: VVD
 
Vào lúc hai tay hắn đánh ra cùng lúc đó hắc sắc tinh thể ngưng tụ thành thực chất vỡ tan, mà thân thể
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn