Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thôn Thiên Chương 750 : Tam Thanh tiên vực.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 750 : Tam Thanh tiên vực.

Thôn Thiên Yêu Bạch Thái 2575từ 2014-04-20 09:49:51

Thôn Thiên

Tác giả: Yêu Bạch Thái
Chương 750: Tam Thanh tiên vực.
Convert: MinhChu
Dịch: MinhChu
Nguồn: Kiếm Hiệp Lâu
"Nhưng Tịnh Thế Giả đã tại Tiên Giới thành lập Tam Thanh tiên vực, tuy là thiên địa linh đài, nhưng trong đó tựa hồ chất chứa không chỉ một loại tiên
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn