Trang chủ Khoa Huyễn Cổ võ cơ giáp Thợ Rèn Huyền Thoại Overgeared Chương 1449 : Chap 1449

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1449 : Chap 1449

Thợ Rèn Huyền Thoại Overgeared Dong Wook Lee 3721từ 2021-07-21 23:08:45
Baal’s Contractor là một lớp có nhiều sức mạnh, nhưng nó không phải là lớp toàn diện. Có một điểm yếu cơ bản nhất: không thể chỉ định điểm phục sinh. Một khi anh ta chết, anh ta được sống lại trong địa ngục. Kể từ khi Agnus đạt được xếp hạng huyền thoại, năng lượng ma quỷ của anh ấy trở nên mạnh mẽ đến mức đó là một hạn chế rất lớn, nó
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn