Trang chủ Khoa Huyễn Cổ võ cơ giáp Thợ Rèn Huyền Thoại Overgeared Chương 1446 : Chap 1446

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1446 : Chap 1446

Thợ Rèn Huyền Thoại Overgeared Dong Wook Lee 2821từ 2021-07-21 23:08:45
[Kill List]
[Chỉ định mục tiêu của vụ ám sát.
Số lần nó có thể được chỉ định sẽ tăng lên ba lần mỗi khi Kỹ thuật của Lantier được tăng một cấp kỹ năng.
* Nếu mục tiêu nằm trong phạm vi cảm quan, việc khám phá vị trí sẽ dễ dàng hơn. Tỷ lệ trúng đích và xác suất tấn công điểm yếu sẽ chỉ tăng đáng kể và sát thương lên mục tiêu sẽ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn