Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ Chương 1 : Phong Vũ

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

Tác giả: Thương Nguyệt

  • Võ hiệp

    Thể loại
  • 18-08-2016Ngày đăng
  • 5182 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Phong Vũ

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ Thương Nguyệt 5182từ 2016-08-18 00:40:10
Tân tri tao bạc tục, cựu hảo cách lương duyên (3). Tâm đoạn tân phong tửu, tiêu sầu hựu kỉ thiên.
--- Lý Thương Ẩn -
(Tạm dịch:
“Bảo Kiếm Thiên” gửi gắm tráng chí, đã sớm nguội lạnh,đơn chiếc một mình phiêu bạc thiên nhai, đời này sắp tàn.
Lá đã khô héo, lại còn gặp mưa gió, người trên thanh lâu vui vầy trongca vũ yến nhạc.
Tri kỷ mới kết giao, chạm phải
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn