Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Thiên Vương Chương 1 : Vương Tử gặp rủi ro

Thiên Vương

Tác giả: Khiêu Vũ

  • Đô Thị

    Thể loại
  • 29-05-2014Ngày đăng
  • 8360 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Vương Tử gặp rủi ro

Thiên Vương Khiêu Vũ 8360từ 2014-05-29 21:48:38

Thiên Vương

Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 1: Vương Tử gặp rủi ro
Dịch giả: giangjc
Biên tập : Lão Hổ
Nguồn: Kiếm Giới
9 giờ sáng.
Đinh đông ~ Cánh cửa của cửa hàng bị đẩy ra, tiếng chuông reo lên.
“Hoan nghênh quý khách ~”
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn