Trang chủ Thanh Xuân Truyện Teen Thiên Băng Ta Quyết Không Chịu Thua Chương 11 : Buổi Gặp Mặt Khó Chịu!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 11 : Buổi Gặp Mặt Khó Chịu!

Sau khi chăm sóc Fury xong, Thiên Băng lần mò về nhà. Tới nơi, Đình Lam vui mừng chạy tới ôm cổ Thiên Băng, nói:
-Tiểu thư về rồi!
-Ta vể rồi mà, thả ta ra! -Thiên Băng nhăn mặt.
-Tiểu nữ lo quá! Nghe nói có một đám cướp hung tợn ở nơi mà tiểu thư thường đi nên tiểu nữ lo quá! -Đình Lam nói, nước mắt đã rơi ra.
-Không sao mà! -Thiên Băng nở
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn