Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thí Thiền Chương 135-4 : Sơn tinh thụ quái (4)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 135-4 : Sơn tinh thụ quái (4)

Thí Thiền Tiêu Sắt Lãng 2707từ 2014-05-29 23:20:16

Thí Thiền

Tác giả : Tiêu Sắt Lãng
Chương 135 : Sơn tinh thụ quái (4)
Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn : Ám Dạ Thành - kiemgioi
Trác Tri Viễn tự nhiên không hề do dự, không quản hắn có nguyện ý giết đối phương hay không, thế nhưng lúc này dường như có lẽ đã không
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn