Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Thất Trọng Biến Quyển 2 - Chương 38 : Món đấu giá cuối cùng

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 2 - Chương 38 : Món đấu giá cuối cùng

Thất Trọng Biến Nhân Viên Thái Sơn 2814từ 2014-05-24 23:18:49

Quyển 2 : Thánh Linh học viện

Chương 38 : Món đấu giá cuối cùng
Dịch: caomihan
Biên: Tiểu Yêu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com
Hội đấu giá chuẩn xác 7 giờ bắt đầu.
Dưới sự dẫn đường của một thị nữ, Tả Nham đi vào hội đấu giá đang cử hành.
Vừa tiến vào
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn