Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thất Giới Hậu Truyện Chương 1 : Tân Đích Khai Thủy (Một Sự Khởi Đầu Mới)

Thất Giới Hậu Truyện

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

  • Tiên Hiệp

    Thể loại
  • 18-11-2014Ngày đăng
  • 2439 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Tân Đích Khai Thủy (Một Sự Khởi Đầu Mới)

Thất Giới Hậu Truyện Tâm Mộng Vô Ngân 2439từ 2014-11-18 00:31:24
TỰ CHƯƠNG
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã ngàn năm,
vạn năm. Không ai hay biết, nhân loại bắt đầu, một thời đại chuyển
biến, chớp mắt đã che phủ thời gian kéo dài của lịch sử.
Biển cả trước đây đã thành ruộng dâu, thung lũng ngày trước đã nhô cao thành
núi. Những điều này đã chuyển biến trong lúc lơ đãng, từ cổ chí kim, có được bao nhiêu người từng chứng
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn