Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thánh Tiên Chương 10 : Muốn Diệt Lục Hoa Trại

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 10 : Muốn Diệt Lục Hoa Trại

Thánh Tiên Vong Sinh Vong Tử 2608từ 2014-05-29 23:32:49

Thánh Tiên

Chương 10: Muốn Diệt Lục Hoa Trại
Người dịch: Seung Gi
Nguồn: tangthuvien.com
"Lão phu vẫn còn một chuyện muốn nói, nếu như hiền chất không bận thì hãy nán lại nghe một lát." Đường Tầm để lộ nét mặt tươi cười nói với Lục Thiên Hồng.
Lục Thiên Hồng nhìn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn