Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Thanh gươm cô độc Chương 17 : Chương kết

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 17 : Chương kết

Thanh gươm cô độc Vũ Xương 6337từ 2014-06-03 12:22:29
Chợ Đông Ba vẫn kẻ mua người bán. Kẻ đi ăn uống thì vào các hàng quán ngoài bìa chợ. Kẻ sắm sửa thì len lỏi vào giữa các hàng sạp mà kén chọn lựa lọc Với bọn thám sát binh thì nơi đâu cũng có. Trong chợ, chúng chọn món nầy bỏ món kia rồi cho vô đẩy đi thẳng... quên cả trả tiền. Người bán chỉ biết nhìn theo chửi mắng lầm bầm trong mồm chứ không dám nói to.
Giữa chợ đã vậy.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn