Trang chủ Ngôn Tình Ngôn Tình Hiện Đại Thặng Nữ PK Tổng Giám Đốc Lưu Manh Chương 120 : Ghen tuông thù địch, nguy cơ tứ phía

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 120 : Ghen tuông thù địch, nguy cơ tứ phía

Lam Dạ Ảnh gật đầu,“Cháu sẽ không có việc gì ……”
Hồ vương nhìn thoáng qua Nguyễn Miên Miên, lại nhìn thoáng qua Lam Dạ Ảnh,“Thôi, thôi, cùng lắm thì ông lại đến nơi Lão Quân xin thêm một viên trở về……”
Chẳng qua là, xin thêm đan dược của ông lão ấy không phải chuyện dễ?!Lúc trước Lão Quân cũng là xem nể mặt Ảnh nhi mới cho ……
Lam Dạ Ảnh thấy dáng vẻ hồ vương
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn