Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Thần Ma Hệ Thống Chương 1160 : Sợ hãi mà bại lui.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1160 : Sợ hãi mà bại lui.

Thần Ma Hệ Thống Tư Sản Bạo Tăng 1479từ 2015-01-28 08:11:32
Ba gã Long tướng trung cấp kia chân đạp mặt nước, không ngừng né tránh công kích của Tiểu Quy, đồng thời phải không ngừng đến gần Tiểu Quy.
Nhưng Tiểu Quy cũng vô cùng giảo hoạt, nó vừa phun ra băng trùy tấn công, vừa bơi lùi về sau. Mỗi khi ba gã Long tướng trung cấp kia đến gần thì nó lập tức phát động lực căn nguyên phun ra gió lốc băng tuyết cuồng bạo bức lùi chúng.
Nhạc
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn