Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Thần Ma Hệ Thống Chương 1140 : Đồng quy vu tận! (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1140 : Đồng quy vu tận! (2)

Thần Ma Hệ Thống Tư Sản Bạo Tăng 1499từ 2015-01-28 08:11:02
Trên tường thành có một lỗ châu mai, những con hấp huyết phong kia chính là nhờ cái lỗ đó mà đi vào. Chẳng qua chúng tuy có thể khiến cho đám Bạo phong nữ chiến sĩ đau khổ, thét gảo vô cùng, nhưng cũng không thể nào giết chết bọn họ một cách nhanh chóng được. Dù sao thì số lượng có thể đi qua lỗ châu mai kia cũng khá ít, không thể tạo thành ưu thế tuyệt đối với đám Bạo Phong nữ chiến
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn