Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Thần Ma Hệ Thống Chương 1135 : Chém giết Trinh Chấn!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1135 : Chém giết Trinh Chấn!

Thần Ma Hệ Thống Tư Sản Bạo Tăng 1495từ 2015-01-28 08:10:59
Nhạc Trọng khẽ cười:
- Yếu quá! Dực Long vương, Bạo Long vương của Dực Long sơn các người thực là quá yếu ớt!
Trịnh Chấn, Đạo Cách tuy nói là tứ giai cường giả, nhưng chỉ sử dụng Dực Long chiến giáp để đề thăng lên tứ giai đỉnh phong mà thôi, sức chiến đấu của bọn họ nếu mà so với Lạc Thanh Thanh thì một trời một vực, song phương căn bản không cùng một đẳng cấp
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn