Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Thần Ma Hệ Thống Chương 1128 : Hoàng thành Bạo Phong!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1128 : Hoàng thành Bạo Phong!

Thần Ma Hệ Thống Tư Sản Bạo Tăng 1488từ 2015-01-28 08:10:56
Chiến sĩ Liệt Nhật chính là những cường giả tinh nhuệ nhất của liên minh Liệt Nhật, mặc chiến giáp Liệt Nhật vào, mỗi một người đều có được lực lượng sánh ngang thần chiến sĩ cấp bốn đỉnh cao nhất. Cho dù là thần chiến sĩ cấp bốn cũng không dám xem thường sự tồn tại của một trăm chiến sĩ Liệt Nhật kia.
Nhạc Trọng lật tay lên, một bộ chiến giáp Liệt Nhật đầy đủ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn