Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Thần Ma Hệ Thống Chương 1112 : Khủng long cổ dài cấp năm!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1112 : Khủng long cổ dài cấp năm!

Thần Ma Hệ Thống Tư Sản Bạo Tăng 1474từ 2015-01-28 08:10:47
Đồng thời thay đổi đường bay liên tục, cho dù là Nhạc Trọng có được kỹ năng điều khiển súng ống cấp hai cũng không có cánh nào bắn rơi con thằn lằn có cánh đang phi hành trong không trung kia.
Gã chiến sĩ cưỡi trên lưng con thằn lằn có cánh kia cũng vô cùng giảo hoạt. Hắn biết rất rõ ràng thần chiến sĩ cấp bốn đáng sợ như thế nào, cho nên hắn chỉ là ở rất xa theo sát Nhạc Trọng,
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn