Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Thần Ma Hệ Thống Chương 1061 : Cái chết của Cung Trường Thiên!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1061 : Cái chết của Cung Trường Thiên!

Thần Ma Hệ Thống Tư Sản Bạo Tăng 1493từ 2015-01-28 08:09:54
Gần như là song song với việc Nhạc Trọng công chiếm thành phố Hồng Nham, một mặt khác dưới sự chỉ huy của Cung Trường Thiên, đội quân sắt thép khí giới cũng đánh hạ đám quỷ ăn thịt ở thành phố Hắc Nha. Kiệt Tư cũng chỉ huy một quân đoàn một đòn đánh tan một thành phố của quỷ ăn thịt, đoạt được một lượng lớn vật tư.
Sau khi Nhạc Trọng công chiến thành phố Hồng Nham,
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn