Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thần Đạo Đan Tôn Chương 5347 : Chiến Vô Lượng

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 5347 : Chiến Vô Lượng

Thần Đạo Đan Tôn Cô Đơn Địa Phi 1384từ 2019-12-16 22:05:20
Chiến Vô Lượng
Một kiếm này, còn lớn hơn Tứ Nguyên tinh gấp mấy trăm lần, chém xuống một kiếm chẳng khác gì đánh nát toàn bộ Tứ Nguyên tinh, cho dù tinh vực gần đó cũng bị chém nát một nửa.
Vô Lượng Đại Đế sẽ để ý?
Trời sinh bởi vì bọn họ mà sinh, đương nhiên cũng có thể bởi vì tâm tình của bọn họ mà diệt.
Cho dù thế

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn