Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thần Đạo Đan Tôn Chương 5343 : Cuộc Chiến Cấp Thứ Nhất

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 5343 : Cuộc Chiến Cấp Thứ Nhất

Thần Đạo Đan Tôn Cô Đơn Địa Phi 1447từ 2019-12-16 22:05:18
Cuộc Chiến Cấp Thứ Nhất
- Tiểu tử, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ như bản Đế, tê liệt.
Huyền Linh Đại Đế nói.
- Đây không phải nghĩa xấu gì, mà là miêu tả một sự thật.
- Khi ngươi nhìn thấy nhiều thế hệ thay đổi, tự nhiên sẽ cải biến tâm tính.
- Chúng ta, cao cao tại thượng, vượt qua tất cả.
Lăng Hàn cười

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn