Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thần Đạo Đan Tôn Chương 5342 : Một Trò Chơi

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 5342 : Một Trò Chơi

Thần Đạo Đan Tôn Cô Đơn Địa Phi 1490từ 2019-12-16 22:05:17
Một Trò Chơi
- Bái kiến Đại Đế!
Tất cả mọi người đều quỳ xuống đất.
Đế, cao cao tại thượng, bá chủ thiên hạ.
Đương nhiên, thế đạo hơi loạn, bởi vì từ thái cổ tới nay chưa từng xuất hiện hai Đại Đế cùng một thời đại.
Nếu những người này biết rõ, sẽ biết thế gian hiện tại không chỉ có hai Đại Đế.

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn