Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thần Đạo Đan Tôn Chương 5341 : Lại Hôn Lễ

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 5341 : Lại Hôn Lễ

Thần Đạo Đan Tôn Cô Đơn Địa Phi 1372từ 2019-12-16 22:05:16
Lại Hôn Lễ
- Thiếp mời.
Thủ vệ cửa ra vào hết sức quen thuộc thu thiếp mời, dường như đã làm trăm ngàn lần.
Ân, đây là việc khó có thể hình dung.
Lăng Hàn đưa thiếp mời ra, người kia vừa thấy, vội vàng cung kính nói:
- Thì ra là Hàn Thiên Đế đến! mời, mời!
Hắn lại bảo người khác tiếp nhận vị trí của mình chính

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn