Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Thần Đạo Đan Tôn Chương 5339 : Xâm Phạm

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 5339 : Xâm Phạm

Thần Đạo Đan Tôn Cô Đơn Địa Phi 1430từ 2019-12-16 22:05:15
Xâm Phạm
- Trò cười, chỉ là một Chú Đỉnh cảnh lại dám quản ta?
Huyền Minh Vũ cười lạnh.
- Quỳ xuống cho ta!
Tên đệ tử trực ban không quan tâm, nói::
- Đây là Thiên Đế Thánh Địa, bất kỳ người nào cũng phải làm việc theo quy củ!
- Thiên Đế?
Huyền Minh Vũ cười như điên.
- Thật sự là trò cười,

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn