Trang chủ Tiên Hiệp Thần thoại tu chân Thần Cảnh Đại Lục Chương 1 : Thần Cảnh Đại Lục - Vạn năm sinh khởi

Thần Cảnh Đại Lục

Tác giả: Joy

  • Tiên Hiệp

    Thể loại
  • 07-07-2019Ngày đăng
  • 2240 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Thần Cảnh Đại Lục - Vạn năm sinh khởi

Thần Cảnh Đại Lục Joy 2240từ 2019-07-07 17:11:29
Hàng vạn năm trước vào cuối thời kì của kỉ nguyên vũ trụ, con người đã thành công xâm nhập vào tinh không, thông qua các phương tiện tiên tiến con người đã tìm được những hành tinh mới có sự hiện hữu của sự sống.
Cũng vào lúc mà sự phát triển của nhân loại đã gần như đạt ở đỉnh cao này, linh hồn của Trái Đất (Thần Cảnh đại lục sau này) chịu tác động lớn và thức tỉnh.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn