Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn Chương 4 : 04. Thân thế tỏ tường, Gặp nhau quá muộn

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 4 : 04. Thân thế tỏ tường, Gặp nhau quá muộn

Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn Hoàng Ưng 12053từ 2016-08-16 01:08:12
Hai kỵ mã thúc ngựa phóng nhanh tới trước khách sạn, song song dừng lại.
Người trước là Vân Phiêu Phiêu, hiển nhiên người đi sau là Thẩm Thăng Y.
Trên đường đi, đều là y đi trước dẫn đường, nhưng được hơn bảy dặm Vân Phiêu Phiêu lại tự động thúc ngựa lên trước, dẫn đường cho y tới đây.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không ngạc nhiên.
Vân Phiêu Phiêu với Tô Tiên đã là cùng
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn