Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Tạo Hóa Tiên Đế Chương 1 : Long Hổ Đại Đan

Tạo Hóa Tiên Đế

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

  • Tiên Hiệp

    Thể loại
  • 05-09-2018Ngày đăng
  • 1677 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Long Hổ Đại Đan

Tạo Hóa Tiên Đế Mộ Vũ Thần Thiên 1677từ 2018-09-05 09:57:37
Đại Hoang bao la mờ mịt, mây mù lượn lờ.
Thế núi hùng vĩ, Thanh Tùng đứng ngạo nghễ, dãy núi vạn khe bị vô số cổ thụ che trời bao trùm, như thần kiếm xuyên thẳng Vân Tiêu.
Ở chỗ sâu trong Đại Hoang hổ gầm vượn hót, ác điểu kêu réo, có Hồng Hoang dị chủng hoành hành.
Bỗng nhiên, trong rừng rậm xa xa, một thân ảnh chạy vội về phía trước, đây là một thiếu niên thanh tú,
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn