Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Tàn Bào Chương 457 : Thiên đạo vô cực

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 457 : Thiên đạo vô cực

Tàn Bào Phong Ngự Cửu Thu 1829từ 2015-06-14 16:16:28
"Tả chân nhân, chúng ta đã tìm được Thi Hống, chúng ta có thể tìm bom để giết nó." Đại Đầu chạy theo kéo Tả Đăng Phong, y có thể nhìn ra Tả Đăng Phong hiện giờ đã rất yếu, chiêu duy nhất hắn có thể làm chỉ có tán công tự bạo, cùng Thi Hống đồng quy vu tận.
"Muốn dùng bom thì trước hết phải bày trận, khoảng cách xa quá, trận pháp không thể phát huy được hiệu lực, khoảng cách
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn