Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tầm Tần Ký Chương 289 : Chương mở đầu

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 289 : Chương mở đầu

Tầm Tần Ký Huỳnh Dị 2196từ 2014-04-17 19:55:21

Huỳnh Dị

Tầm Tần Ký
Lời Cuối
Tất cả cảnh vật đều lùi ra phía sau.
Hạng Thiếu Long cùng với Ô Trác, Kinh Tuấn và Ðằng Dực phóng như bay trên miền thảo nguyên xanh tốt vô tận.
Trên bầu trời xanh là những áng mây trắng lững lờ, ở cách đó nửa dặm có hàng ngàn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn