Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 649 : Chương 649

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 649 : Chương 649

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 2587từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 648
  Cùng lúc đó, vạn mũi tên được bắn ra từ trên cổng thành, không đếm được bao nhiêu tên đã bắn xuống, lúc này mấ trăm Tào Binh bốn phía lập tức chết ngay tại chỗ.
- Giết!
Hoàng Trung tự mình dẫn binh mã lao ra ngoài thành, sát nhập trong loạn quân, quân tâm Tào quân đã suy sụp, dưới sự tấn công của binh mã Kinh Châu giống như tấm lục bình yếu ớt không

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn