Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 648 : Chương 648

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 648 : Chương 648

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1559từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 647
  - Lời của chủ công rất đúng, phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên chuẩn bị thỏa đáng.
Quách Gia gật đầu nói, đối với hắn càng nhắc Tào Tháo cẩn thận, phần thắng trận chiến này càng lớn.
Sáng sớm hôm sau, mấy vạn đại quân lại đi về hướng Uyển Thành, lần này đã sớm chuẩn bị, dù chưa tới dưới cổng thành Uyển Thành, mấy vạn đại quân liền phân ra

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn