Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 647 : Chương 647

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 647 : Chương 647

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1481từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 646
  - Gõ kẻng thu binh!
Tào Nhân hạ lệnh, thay vì cho ba người đánh tiếp như vậy, chẳng bằng tạm thời thu binh, nghĩ đối sách khác.
Nghe được tiếng kẻng gõ phía sau, Lý Điển và Tào Thuần cũng nhau ra tay bức lui Quan Vũ, cùng hồi trận, mà trên cổng thành cũng vang lên tiếng kẻng gõ, Quan Vũ không truy kích, xoay người bước vào thành, chỉ thấy Tào Nhân một mình cưỡi

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn