Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 646 : Chương 646

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 646 : Chương 646

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1513từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 645
  - Tử Hòa có thể tiến đến khiêu chiến, dẫn binh mã vào thành.
Nói xong quay đầu nhìn về phía Lý Điển:
- Mạn Thành tiến tới áp trận, phòng ngừa vạn nhất.
- Được!
Tào Thuần gật đầu, cùng Lý Điển lao ra chiến trận.
- Mỗ là Tào Thuần, bọn chuột nhắt trong thành có dám ra khỏi thành chiến một trận?
Còn chưa kéo ngựa dừng lại, tiếng

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn