Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 645 : Chương 645

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 645 : Chương 645

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1491từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 644
  Trong đại trướng Tào Tháo, đám người Quách Gia đều tụ tập lại, lúc này đang thảo luận chiến sự.
- Ừ, Nam Dương cửu kinh chiến loạn, các chư thành còn lại không nói, duy chỉ có thành Uyển Thành chắc chắn dễ thủ khó công, dù cho Trọng Đức có mười vạn đại quân sợ rằng cũng phải phí chút bản lĩnh. Lần này phụ trách trấn thủ Uyển Thành là người phương

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn