Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 643 : Chương 643

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 643 : Chương 643

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1533từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 642
  Đám người Gia Cát Lượng đều gật đầu đồng ý, trận chiến này bất kể tổn thất ra sao, đều chỉ có thể thắng, không thể thua.
Thắng, Kinh Châu vài năm đều sẽ không còn biến động, cũng có thời gian đầy đủ để nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Bại, thì lập tức chính là vạn kiếp không thể phục hồi.
- Chủ công, Kinh Châu ta hiện giờ có thể điều động đại

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn