Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 642 : Chương 642

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 642 : Chương 642

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1520từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 641
  - Tốt tốt tốt, Tử Nghĩa có thể tỉnh lại thì có thể địch được vạn quân.
Trong lòng Tôn Sách cực kỳ vui mừng, cũng không truy cứu Lỗ Túc tự mình đen thương thế của Thái Sử Từ tiết lộ nữa.
Đối với hắn mà nói tin tức này so với hai tin tức trước còn khiến người phấn chấn hơn, ngàn quân dễ có tướng tài khó cầu, Giang Đông ngày nay thiếu nhất chính

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn