Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 639 : Chương 639

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 639 : Chương 639

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1558từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 638
  - “Cũng không tồi. Lần kết minh này cũng không có điều phản đối gì, nhưng muốn kết minh thành công vẫn phải cân nhắc thật kỹ. Tào Tháo khởi binh nam hạ, mục tiêu là Kinh Châu ta, nói ra thì Kinh Châu ta có việc cầu người, nên hẳn cũng không trả chút giá để Tôn Sách đồng ý kết minh với Giang Đông ta, nếu không sẽ không thành đấy.”
Sau khi nghe hai người nói

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn