Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 638 : Chương 638

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 638 : Chương 638

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1519từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 637
  Đây cũng là lý do vì sao Trương Chiêu liên tiếp khuyên bảo Tôn Sách liên hợp với Kinh Châu đối kháng Tào Tháo. Giang Đông lúc này đích xác cũng không có thực lực để đối kháng với Tào Tháo, theo thời gian mà tăng lên, khoảng cách này sẽ càng ngày càng lớn.
- Tử Bố nói không sai, thế lực Tào Tháo lớn mạnh không thể không đề phòng, nếu như không thể đối đầu,

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn