Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 637 : Chương 637

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 637 : Chương 637

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1533từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 636
  Đến lúc đó Tào Tháo nhất định sẽ hao binh tổn tướng, Kinh Châu có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Còn nếu Tào Tháo nhẫn nhịn thì khi Tào Tháo quyết định tấn công Kinh Châu tuyệt đối sẽ không nóng vội, cho dù Lưu Kỳ có sự chuẩn bị đi chăng nữa thì thắng bại khó có thể đoán trước được.
- Chủ công, Tào Tháo hạ lệnh các nơi đề phòng, đồng thời

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn