Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 636 : Chương 636

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 636 : Chương 636

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1514từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 635
  Viên Hi cảm thán nói, nếu không phải hắn tự nhận thấy mình không đủ thực lực tranh chấp với Viên Đàm và Viên Thượng thì lúc này hắn cũng bị hãm thân ở trong thành rồi.
- Ngươi dẫn theo năm ngàn người đến tiếp ứng, nếu có khả năng hãy cứu hai người bọn họ ra, sau đó nhanh chóng chạy tới U Châu tu họp với chúng ta.
Viên Hi nói với một gã tướng lĩnh.

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn