Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 635 : Chương 635

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 635 : Chương 635

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1524từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 634
  Không biết là ai lên tiếng mà mọi người lập tức tản ra bốn phía muổn bỏ đi. Viên Đàm và Viên Thượng lúc này cũng bắt đầu phản ứng.
- Đi ra ngoài cho ta, ai cho các ngươi vào. Lập tức rút ra ngoài nếu không giết không tha.
Nhìn thấy mọi người bắt đầu lâm vào hỗn loạn, Viên Đàm đi về phía binh lính quát lớn.
Sau khi Viên Đàm quát lớn, thân vệ của

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn