Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 631 : Chương 631

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 631 : Chương 631

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1515từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 630
  ……………..
Sau khi tin tức được xác nhận, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mấy ngày nay đều chiến thắng liên tiếp nhưng nếu một ngày Viên Thiệu còn chưa chết thì mọi người một ngày còn bất an, Viên Thiệu ở Ký Châu có uy vọng cực cao.
Trên mặt Tào Tháo cũng đầy nét tươi cười nói:
- Ha ha, Viên Bản Sơ, cuối cùng ngươi cũng chết trước

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn