Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 630 : Chương 630

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 630 : Chương 630

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1516từ 2023-11-03 17:17:36
Chương 629
  Từ Thứ càng nhíu chặt mày mở miệng nói.
Lúc này mọi người cũng đều nhìn về phía Từ Thứ, với tài trí của Từ Thứ, không đến mức nói càn.
- Chủ công, Tào Hồng là tâm phúc của Tào Tháo, cũng là người trong gia tộc của Tào Tháo, địa vị trong lòng Tào Tháo cực cao, cộng thêm hai vạn Hổ báo kỵ toàn quân bị diệt, nếu vì chuyện này mà Tào Tháo quyết định

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn