Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Tam Quốc Tranh Phong Chương 20 : Yến Thọ (1)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 20 : Yến Thọ (1)

Tam Quốc Tranh Phong Nhật Nguyệt Thương Minh 1471từ 2014-10-12 19:37:40
Hôm nay là ngày mừng thọ Lưu Biểu, quan viên lớn nhỏ thành Tương Dương đều đến chúc thọ, bởi vậy lượng người tương đối đông, xe ngựa ba người Lưu Kỳ vừa tới liền khiến người bên ngoài chú ý. Ngay lập tức có người tiến đến vấn an, Lưu Kỳ liền đáp lễ lại với từng người. Có một số người đứng nguyên tại chỗ lạnh nhạt thờ ở,
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn