Trang chủ Lịch Sử Tần Hán Tam Quốc Tam Quốc Hữu Quân Tử Chương 1 : Già Trẻ Quân Tử

Tam Quốc Hữu Quân Tử

Tác giả: Tao Mi Đạp Mục

  • Lịch Sử

    Thể loại
  • 19-11-2021Ngày đăng
  • 3951 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Già Trẻ Quân Tử

Tam Quốc Hữu Quân Tử Tao Mi Đạp Mục 3951từ 2021-11-19 21:07:08
Chương 01: Già trẻ quân tử
Hôm nay Từ Châu trong phủ thứ sử, nhất định là không bình thường một ngày.
Chỉ vì đường đường một châu thứ sử Đào Khiêm Đào đại nhân, gác lại nửa ngày công vụ, chuyên trách đều ở nhà đánh nhi tử.
Đào thứ sử năm nay năm mươi tám tuổi.
Ngày bình thường tao nhã như ngọc, rất có trưởng giả chi phong lão đầu,
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn