XBeer

XBeer

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Hệ Thống Vạn NăngXBeerCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:357 | Cập nhật: 29-10-2018: 00:36:43

    Thể loại: dị giới, hệ thống, quân sự,võng du, xuyên khôngThiên tài nhiều vô số không hề thiếu ở tại Khống Thiên đại giới. Tuy nhiên liệu sẽ có bao nhiêu  thiên tài chân chính đứng trên đỉnh cao để ngạo thị thiên hạ? Bố mày không...