Toàn Khống

Toàn Khống

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Thứ Nguyên Tiêu Dao KýToàn KhốngCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:124 | Cập nhật: 06-10-2018: 19:42:57

    Thể loại: sắc hiệp, hệ thống, đồng nhânNội dung truyện nói về một thằng otaku chỉ mới được 19 tuổi lại vô tình được chọn làm người giải cứu các thế giới,cũng kể từ đó ta phải lần lượt trãi  qua các thế giới thứ nguyên, cùng...