Thụ Hạ Dã Hồ

Thụ Hạ Dã Hồ

Số truyện: 2 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Tiên SởThụ Hạ Dã HồHoàn thành

    Điểm: . | Lượt đọc:6018 | Cập nhật: 13-09-2018: 18:00:42

    Cổ vật hữu linh tri sở tạoTây Đường Nguyên bảo năm thứ hai mươi tám, tháng mười hai, hoàng hôn, Tử vụ cốc.Trên không trung mây đen cuồn cuộn xông về,cuồng phong gào rú, cát bay đá chạy, nhìn từ xa, nơi đâu cũng một...

  • Sưu Thần KýThụ Hạ Dã HồCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:2336 | Cập nhật: 23-05-2014: 01:36:59

    Theo truyền thuyết thì trước thời tam Hoàng ngũ Đế là thời kỳ hồng hoang. Khi Thần Nông được mọi người công nhận là người mạnh nhất đã qua đời, quần hùng các tộc liền chuẩn bị tranh đoạt lẫn nhau. Vào ngay lúc này,...