Thần Kiếm

Thần Kiếm

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Thiên Tôn Trùng SinhThần KiếmHoàn thành

    Điểm: . | Lượt đọc:59356 | Cập nhật: 13-09-2018: 16:35:53

    Thiên Tôn muốn chứng đạo thành thánh nhưng bị thiên phạt chuyển thế tới Thiên Lam đại lục.Ở Thiên Lam đại lục, Thú Vũ Sư có thể cùng với dị thú kết hợp thành một thể, tăng sự công kích bản thể lên, mà Tinh...