Shinzz

Shinzz

Số truyện: 1 Sinh nhật: Chưa rõ

  • Hệ Thống Toàn NăngShinzzCòn tiếp

    Điểm: . | Lượt đọc:254 | Cập nhật: 30-07-2018: 17:20:10

    Thể loại: tiên hiệp, đô thị, hiện đại Ngươi có thể nói cho ta biết thật sự thì người cần cái gì?Nếu ngươi muốn của cải? Thi ta cho ngươi của cải Còn nếu như ngươi muốn danh vọng? Ta vẫn có thể cho ngươi danh vọng...